Webes tartalom megjelenítése Kiadói tanács

Az Egyetemi Kiadói Tanács (a továbbiakban Kiadói Tanács) az Egyetem rektora által létesített, a Kiadó és a tananyagkiadás egyetemi szakmai koordinációját ellátó testület.

A Kiadói Tanács elnöke tudományos szöveggondozásban jártas egyetemi tanár, titkára a Kiadó koordinátora, tagjai a karok tanulmányi dékánhelyettesei, karhoz nem tartozó intézetek tanulmányi vezetői és a Kiadó titkára. A testület ülésére meghívást kap az általános rektorhelyettes, a Könyvtár, Levéltár Múzeum főigazgatója, és a Sokszorosító Üzem vezetője.

A Kiadói Tanács minden tanulmányi félév elején, ezen túl szükség szerinti esetekben ülésezik. A Kiadói Tanács ülésein a Kiadó koordinátora beszámol az előző félévben megkötött szerződésekről, a teljesített megbízásokról és a tananyagellátással összefüggő feladatokról.

A Kiadói Tanács ülésein az Kiadó titkára tájékoztat a jegyzet-előállítási normatíva összegéről, a jegyzetkiadás költségeiről, a jegyzetárak alakulásáról, a terjesztőknél meglévő készletekről, és javaslatot tesz a selejtezésre. A Kiadói Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a kiadás szakmai követelményeit, a karok javaslatait kikérve dönt a kéziratok összeállításának követelményeiről.

A Kiadói Tanács - a rendelkezésre álló anyagi keret figyelembe vételével, és a kari tananyag-fejlesztési tervekben meghatározott sorrend alapul vételével - dönt az adott időszakban kiadható tananyagokról, egyéb kiadványokról.

 

A Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (21-22, domini@iti.mta.hu)

Titkár:
Horváth Anett a kiadó koordinátora (10-11,rekhoan@uni-miskolc.hu)

Tagok:
Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes (MFK) (12-07, 10-20, askmf@uni-miskolc.hu)
Dr. Palotás Árpád Bence dékánhelyettes (MAK) (15-23, 10-23, arpad.palotas@uni-miskolc.hu)
Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes dékánhelyettes (GÉIK) (12-79, 10-21, mattagn@uni-miskolc.hu)
Prof. Dr. Torma András dékánhelyettes (ÁJK) (13-59, 13-50, jogtoa@uni-miskolc.hu)
Veresné Dr. Somosi Mariann dékánhelyettes (GTK) (17-33, 20-35, szvvsm@uni-miskolc.hu)
Dr. Horváth Zita dékánhelyettes (BTK) (21-64, 23-71, bolhozit@uni-miskolc.hu)
Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes (EK) (26-83, 26-60, rekefk@uni-miskolc.hu)
Dr. Nagy György dékánhelyettes (CTFK) (28-11, 28-01, nagyorgy@ctif.hu)
Gulybánné Varga Krisztina tanulmányi referens (BBZI) (27-12, gulyban.tsa@chello.hu)
Horváth Anett a kiadó titkára (10-11, rekhoan@uni-miskolc.hu)

Állandó meghívottak:
Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes (10-11, jogstipt@uni-miskolc.hu)
Burmeister Erzsébet főigazgató (16-63, 16-66, erzsi@uni-miskolc.hu)
Kovács Tibor üzemvezető (19-66, sokikt@uni-miskolc.hu)