Webes tartalom megjelenítése Kiadói tanács

Az Egyetemi Kiadói Tanács (a továbbiakban Kiadói Tanács) az Egyetem rektora által létesített, a Kiadó és a tananyagkiadás egyetemi szakmai koordinációját ellátó testület.

A Kiadói Tanács elnöke tudományos szöveggondozásban jártas egyetemi tanár, titkára a Kiadó koordinátora, tagjai a karok tanulmányi dékánhelyettesei, karhoz nem tartozó intézetek tanulmányi vezetői és a Kiadó titkára. A testület ülésére meghívást kap az általános rektorhelyettes, a Könyvtár, Levéltár Múzeum főigazgatója, és a Sokszorosító Üzem vezetője.

A Kiadói Tanács minden tanulmányi félév elején, ezen túl szükség szerinti esetekben ülésezik. A Kiadói Tanács ülésein a Kiadó koordinátora beszámol az előző félévben megkötött szerződésekről, a teljesített megbízásokról és a tananyagellátással összefüggő feladatokról.

A Kiadói Tanács ülésein az Kiadó titkára tájékoztat a jegyzet-előállítási normatíva összegéről, a jegyzetkiadás költségeiről, a jegyzetárak alakulásáról, a terjesztőknél meglévő készletekről, és javaslatot tesz a selejtezésre. A Kiadói Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a kiadás szakmai követelményeit, a karok javaslatait kikérve dönt a kéziratok összeállításának követelményeiről.

A Kiadói Tanács - a rendelkezésre álló anyagi keret figyelembe vételével, és a kari tananyag-fejlesztési tervekben meghatározott sorrend alapul vételével - dönt az adott időszakban kiadható tananyagokról, egyéb kiadványokról.