EDC – internetcímek

Ezen az oldalon az Európai Unióval foglalkozó, az általunk leghasznosabbnak tartott címeket válogatjuk össze, melyeket a felmerülő kérdések megválaszolásánál első lehetőségként javaslunk. Az érdeklődésre leginkább számot tartó weboldalakat témacsoportokba rendeztük.

Amennyiben kérdése merül fel, illetve bármilyen javaslata van a listával kapcsolatban, kérjük, forduljon az Európai Dokumentációs Központ munkatársához.

Csoportok:
Általános Információ Hírek / General Information News
Kiadványok, adatbázisok / publications, databases
Szerződések EU-jog / Treaties & EU law
Gazdaság, monetáris unió, euró / Economy, Monetary union, euro
Magyarország és az EU / Hungary and EU
Bővítés / Enlargement
Európai Uniós Intézmények / Institutions of EU
Oktatás kultúra fiatalok / Education Culture Youth
Munkaügy / Employment
Egyéb nemzetközi szervezetek / Other International organisations
Pályázat / Competition
Tagállamok / Member States
Tagjelölt országok / Candidate Countries

 
EUROPE DIRECT információs hálózat:
Európai Dokumentációs Központok [EDC-k] Magyarországon
Európai Információs Pont [EIP] hálózat magyarországi információs egységei
Team Europe szakértői csapat
 

Általános Információ Hírek / General Information News    lap teteje / top of the page

European Commission Press Room: http://europa.eu/press_room/index_en.htm
Európa szerver: http://europa.eu/
Europe by Satellite: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm
European voice: http://www.europeanvoice.com/
Eu-News: http://europa.eu/press_room/index_en.htm
RAPID database: http://europa.eu/rapid/searchAction.do
EU hírek, fórumok: http://www.euractiv.com/en/
Get Your Facts Straight: http://ec.europa.eu/civil_service/get_your_fact_straight_en.htm
EU Observer: http://euobserver.com/
Eurobarometer : http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
(M) Euro Info Service: http://www.euroinfo.hu/
(M) EU-s linkgyűjtemény: http://eu.lap.hu/
(M) Bruxinfo http://www.bruxinfo.eu/  
 

Kiadványok, adatbázisok / publications, databases    lap teteje / top of the pagee

(M) Európa Önökért Az EU hivatalos kiadójának szervere: http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm
Színes könyvek":
            Zöld lapok / Green papers: http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en.htm

            OLAF Zöld könyv / Green Book :   http://ec.europa.eu/anti_fraud/green_paper/index_en.html
            Fehér lapok / White Papers: http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_en.htm
Hozzáférés a COM-dokumentumokhoz / Register of Comnission Documents:
(M)   http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

ADATBÁZISOK:
BACH
Bank for the Accounts of Companies Harmonised: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/bach/index_en.htm   
CORDIS
Community Research & Development Information Service: http://cordis.europa.eu/en/home.html  
IDEA
The Electronic Directory of the European Institutions: http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html 
SCADPLUS
Summaries of the Union legislation: http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm
ECLAS
European Commission Libraries Catalogue : http://ec.europa.eu/eclas/ 
(M) PLOTEUS
Portal on Learning Opportunities throughout the European Space: http://ec.europa.eu/ploteus/
Audiovizuális könyvtár: http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
(M) TED Tenders Electronic Daily /
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához: http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
TED ALERT SERVICE: http://www.tenders.com/

Szerződések EU-jog / Treaties & EU law    lap teteje / top of the page

(M) Európa Szerződések és Jog: http://europa.eu/abc/treaties/index_hu.htm
(M) EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
(M) CURIA: http://www.curia.europa.eu/hu/transitpage.htm
(M) Mezőgazdasági jogszabályok: http://www.eu-info.hu/ 
(M) Uniós jogszabályok magyarul: http://www.termin.webzona.hu/TransLarge.php
(M) EU hivatalos kifejezéstára Az európai közösségi jog fordítását támogató terminológiai adatbázis:
http://www.mobidictionary.com/scripts/eujog/
European Parliament Legislative Observatory: http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en

(M) EUROJUS ingyenes jogi tanácsadás (magánszemélyeknek): http://ec.europa.eu/magyarorszag/information_services/citizens/citizen/index_hu.htm
(M) ÁTSZ Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_hu.htm

 

 

Gazdaság, monetáris unió, euró / Economy, Monetary union, euro    lap teteje / top of the page

Economic and Finance Affairs: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
Budget directorate-general: http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm
Statisztika: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Európai Központi Bank: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Euróérmék és bankjegyek: http://www.irlgov.ie/ecbi-euro/notes.htm
(M) Magyar Nemzeti Bank (MNB): http://www.mnb.hu/Engine.aspx
(M) Állami Számvevőszék (ÁSZ): http://www.asz.hu/ASZ/www.nsf

Magyarország és az EU / Hungary and EU    lap teteje / top of the page

Agenda 2000: http://www.ec.europa.eu/agenda2000/index_en.htm
(M) Kormányzati portál: http://www.magyarorszag.hu/
(M) Magyar Külügyminisztérium: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal
(M) Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: http://www.eu.hu/
(M) Miniszterelnöki Hivatal: http://www.meh.hu/
(M) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu/
(M) Euvonal: http://www.euvonal.hu/ 
(M) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium: http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index
(M) EU Hírek, háttérinformációk: http://www.euractiv.hu/

Bővítés / Enlargement    lap teteje / top of the page

Enlargement: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
Fontos dokumentumok: http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/index_en.htm

Európai Uniós Intézmények / Institutions of EU    lap teteje / top of the page

European Commission (Európai Bizottság): http://ec.europa.eu/index_en.htm
(M) Parliament (Európai Parlament): http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_hu.htm
(M) Council of the European Union (Európa Unió Tanácsa): http://www.consilium.europa.eu/
(M) Court of Auditors (Európai Számvevőszék): http://eca.europa.eu/
(M) European Ombudsman (Európai Ombudsman): http://www.ombudsman.europa.eu/home/hu/default.htm
(M) European Economic and Social Committee (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság EGSZB): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.hu.home
Committee of the Regions (Régiók Bizottsága): http://www.cor.europa.eu/
European Investment Bank (Európai Beruházási Bank): http://www.eib.europa.eu/
European Investment Fund (Európai Fejlesztési Alap): http://www.eif.org/
European Central Bank (Európai Központi Bank): http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
(M) European Court of Justice (CVRIA Európai Bíróság): http://curia.europa.eu/

Oktatás kultúra fiatalok / Education Culture Youth    lap teteje / top of the page

Education and Culture: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html
Socrates: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html
Education and Training: http://ec.europa.eu/education/index_en.html
Youth: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Diplomák kölcsönös elismerése: http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html
(M) Európai Ifjúsági Portál: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=hu
(M) Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu/
(M) Oktatási Minisztérium: http://www.okm.gov.hu
(M) Országos Közoktatási Intézet: http://www.oki.hu/
(M) Mobilitás Iroda: http://www.mobilitas.hu/
(M) Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíj adatbázis: http://www.scholarship.hu/

Munkaügy / Employment    lap teteje / top of the page

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities: http://ec.europa.eu/social/
(M) EURES Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
(M) Állami Foglalkoztatási Szolgálat [ÁFSZ] magyar EURES koordinátor: http://www.afsz.hu/Engine.aspx
(M) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: http://www.szmm.gov.hu/

Egyéb nemzetközi szervezetek / Other International organisations    lap teteje / top of the page

Világbank: http://www.worldbank.org/
OECD: http://www.oecd.org/
Nemzetközi Valutaalap (IMF): http://www.imf.org/
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA): http://www.efta.org/
Világkereskedelmi Szervezet (WTO): http://www.wto.org/
ENSZ: http://www.un.org/
Világegészségügyi Szervezet (WHO): http://www.who.int/
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO): http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Pályázat / Competition     lap teteje / top of the page

Europaid: http://ec.europa.eu/europeaid 
(M) Pályázatfigyelő: http://www.pafi.hu/
(M) Pénzforrás: http://www.penzforras.hu/ 
(M) Eu-oldal: http://www.euoldal.hu/

Tagállamok / Member States     lap teteje / top of the page

Ausztria / Austria
Osztrák kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/at.html
Általános információ Ausztriáról: http://www.help.gv.at/
Osztrák Statisztikai Hivatal: http://www.statistik.at/
Ausztria képviselete az Európai Bizottságnál: http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
Európai Bizottság képviselete Ausztriában: http://ec.europa.eu/austria/

(M) Ausztria nagykövetsége Magyarországon: http://www.bmaa.gv.at/

Belgium / Belgium
Belga kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/be.html
Belga Statisztikai Hivatal: http://www.statbel.fgov.be/
Belga kormányzat: http://www.belgium.be/en/

Európai Bizottság képviselete Belgiumban: http://ec.europa.eu/belgium/
Monarchia: http://www.monarchie.be/

Parlament: http://www.fed-parl.be/
Budapesti Belga Nagykövetség: http://www.diplomatie.be/budapest/

Bulgária / Bulgaria
Statisztikai Hivatal: http://www.nsi.bg/
Általános Info Bulgáriáról: http://www.dir.bg/
Európai Bizottság Delegációja Bulgáriában: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_en.htm
Bolgár hírügynökség: http://www.bta-bg.net/

Partnership for the accession of Bulgaria : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e40101.htm
Adoption of the Community Acquis : http://europa.eu/scadplus/leg/en/s40001.htm

Ciprus / Cyprus
Ciprus kormányzata: http://moi.gov.cy/index.php
Európai Bizottság Ciprusi képviselete: http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
Central Bank of Cyprus: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1&lang=en
Cyprus News Agency: http://www.cna.org.cy/website/

Csehország / Czech Republic
Statisztikai Hivatal: http://www.czso.cz/
Cseh Külügyminisztérium: http://www.czech.cz/
Európai Bizottság képviselete Csehországban: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

Országinformáció: http://www.czechinfocenter.com/

Dánia / Denmark
Dán kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/dk.html l
Dán Statisztikai Hivatal: http://www.dst.dk/
Külügyminisztérium: http://www.um.dk/da
Európai Bizottság képviselete Dániában: http://ec.europa.eu/danmark/index_da.htm

(M) Dánia nagykövetsége Magyarországon: http://www.ambbudapest.um.dk/hu

Észtország / Estonia
Statisztikai Hivatal: http://www.stat.ee/
Észt Külügyminisztérium: http://www.vm.ee/
Általános információ: http://www.riik.ee/en/
Észtország és az EU: http://www.vm.ee/euro/english/

Finnország / Finland
Finn kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/fi.html
Finnország virtuálisan: http://www.virtual.finland.fi/
Finn Statisztikai Hivatal: http://www.stat.fi/
Európai Bizottság képviselete Finnországban: http://ec.europa.eu/finland/index_fi.htm
Finnországgal kapcsolatos információk: http://www.eurooppa-tiedotus.fi/en/

(M) Finnország nagykövetsége Magyarországon: http://www.finland.hu/hu/

Franciaország / France
Francia kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html
Általános információ Franciaországról: http://www.admifrance.gouv.fr/
Nemzeti Statisztikai és Gazdaságkutató Intézet (INSEE): http://www.insee.fr/
Európai Bizottság képviselete Franciaországban: http://europa.eu/france/

(M) Francia Nagykövetség Magyarországon: http://ambafrance-hu.org/france_hongrie/
(M) Francia Intézet: http://www.francia-intezet.hu/

Görögország / Greece
Görög kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/gr.html
Nemzeti Statisztikai Hivatal: http://www.statistics.gr/
Európai Bizottság képviselete Görögországban: http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

Hollandia / Netherlands
Holland kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html
Általános információ Hollandiáról: http://www.rijksoverheid.nl/#ref-postbus51
Statisztikai Hivatal: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
Európai Bizottság képviselete Hollandiában: http://ec.europa.eu/nederland/index_en.htm

Kormányzat: http://www.overheid.nl/

Írország / Ireland
Ír kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/ie.html
Általános információ Írországról: http://www.irlgov.ie/
Központi Statisztikai Hivatal: http://www.cso.ie/

Lengyelország / Poland
Lengyelország hivatalos weboldala: http://www.poland.pl/
Lengyel Külügyminisztérium: http://www.msz.gov.pl/
Statisztikai Hivatal: http://www.stat.gov.pl/

Lettország / Latvia
Statisztikai Hivatal: http://www.csb.gov.lv/
Lett Külügyminisztérium: http://www.mfa.gov.lv/
Helyi és regionális kormányzatok szövetsége: http://www.lps.lv/jaunumi.php?lang=en

Litvánia / Lithuania
Litvánia online: http://www.on.lt/index.htm
Litván Külügyminisztérium: http://www.urm.lt/
Lithuania in the EUropean Union: http://www.euro.lt/
Statisztikai Hivatal: http://www.stat.gov.lt/lt/

Luxemburg / Luxembourg
Luxemburgi kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/lu.html

Nemzeti Statisztikai és Gazdaságkutató Intézet (STATEC): http://www.statec.public.lu/fr/index.html

Málta / Malta
Máltai kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/mt.html
Statisztikai Hivatal: http://www.nso.gov.mt/
Máltai Külügyminisztérium: http://www.mfa.gov.mt/

Magyarország / Hungary
(M) Statisztikai Hivatal: http://portal.ksh.hu/
(M)
Magyar Külügyminisztérium: http://www.kulugyminiszterium.hu/
(M) Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: http://www.eu.hu/
(M) Miniszterelnöki Hivatal: http://www.meh.hu/

Nagy-Britannia / United-Kingdom
Brit kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/gb.html
Általános információ Nagy-Britanniáról: http://www.direct.gov.uk/en/index.htm
Statisztikai Hivatal: http://www.statistics.gov.uk/

(M) Nagy-Britannia képviselete Magyarországon: http://ukinhungary.fco.gov.uk/en/
British Council: http://www.britishcouncil.org/home

Németország / Germany
Német kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/de.html
Statisztikai hivatal: http://www.destatis.de/
Elnökségi weboldal 1999 I. félév: http://www.eu-presidency.de/
Európai Bizottság képviselete Németországban: http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
Goethe Intézet: http://www.goethe.de/ins/hu/bud/deindex.htm

Olaszország / Italy
Olasz kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/it.html
Európai Bizottság képviselete Olaszországban: http://ec.europa.eu/italia/
Olasz Statisztikai Intézet: http://www.istat.it/

Portugália / Portugal
Portugál kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/pt.html
Nemzeti Statisztikai Intézet: http://www.ine.pt/
Európai Bizottság képviselete Portugáliában: http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt.htm

Románia / Romania
Európai Bizottság képviselete Romániában: http://ec.europa.eu/romania/ 
The Accession Partnership with Romania : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e15108.htm

Adoption of the Community Acquis : http://europa.eu/scadplus/leg/en/s40008.htm

Svédország / Sweden
Svéd kormányszervek és intézmények: http://www.gksoft.com/govt/en/se.html
Általános információ Svédországról: http://www.sweden.se/
Európai Bizottság képviselete Svédországban: http://ec.europa.eu/sverige/

Spanyolország / Spain
Általános információ Spanyolországról: http://www.sispain.org/
Nemzeti Statisztikai Intézet: http://www.ine.es/
Európai Bizottság képviselete Spanyolországban: http://ec.europa.eu/spain/

Szlovákia / Slovakia
Európai Bizottság képviselete Szlovákiában: http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm
Szlovák Külügyminisztérium: http://www.mzv.sk/App/WCM/main.nsf?Open
Szlovák Statisztikai Hivatal: http://www.statistics.sk/
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara: http://www.sopk.sk/

Szlovénia / Slovenia
Szlovén Kereskedelmi Kamara: http://eng.gzs.si/slo/

Európai Bizottság képviselete Szlovéniában: http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm
Európai Ügyek Hivatala: http://www.svez.gov.si/index.php?id=391&L=1

Tagjelölt országok / Candidate countries:     lap teteje / top of the page

Horvátország / Croatia
EU and Croatia: http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/index_en.htm
EC Delegation in Zagreb: http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr
Adoption of the Community Acquis : http://europa.eu/scadplus/leg/en/s40014.htm

Macedonia / The former Yugoslav Republic of Macedonia
EU and the former Yugoslav Republic of Macedonia : http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm
EC Delegation in Skopje : http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/index.htm

Törökország / Turkey
The Commission recommends opening accession negotiations : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50015.htm
Turkey's pre-accession strategy : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e40113.htm
Partnership for the accession of Turkey : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e40111.htm

EU and Turkey: http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm
Adoption of the Community Acquis : http://europa.eu/scadplus/leg/en/s40013.htm

Albánia / Albania
EU and Albania: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/albania/index_en.htm
Presidency : http://www.president.al/english/pub/default.asp
EC Delegation in Tirana : http://www.delalb.ec.europa.eu/

Bosznia-Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
EU and Bosnia and Herzegovina: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/index_en.htm
EC Delegation in Sarajevo: http://www.delbih.ec.europa.eu/
Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina : http://www.mvp.gov.ba/

Koszovó / Kosovo under UN Security Council Resolution 1244
EU and Kosovo: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/kosovo/index_en.htm
Assembly of Kosovo: http://www.assembly-kosova.org/?krye=home&lang=en

Montenegro / Republic of Montenegro
EU and Montenegro : http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/montenegro/index_en.htm
Government of the Republic of Montenegro : http://www.gov.me/

President of the Republic of Montenegro : http://www.predsjednik.me

Szerbia / Republic of Serbia
EU and Serbia : http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/serbia/index_en.htm
President of the Republic of Serbia : http://www.predsednik.rs

 

EUROPE DIRECT

Európai Dokumentációs Központok [EDC-k] Magyarországon:    lap teteje / top of the page

Név Web Elérhetőség

Közép-Magyarország régió
(Pest megye, Budapest)

Budapesti Corvinus Egyetem, Központi
Könyvtár
http://www.lib.uni-corvinus.hu/ 1093 Budapest, Közraktár utca 1820., (1) 482-7579
Budapesti Gazdasági Főiskola http://web.kvif.bgf.hu 1055 Budapest, Markó u. 2931., (1) 301-3413
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

http://www.ajk.elte.hu/

1053 Budapest, Egyetem tér 13., (1) 411-6527; 411-6500/3277
Országgyűlési Könyvtár http://www.mkogy.hu 1057 Budapest, Kossuth Lajos tér 13., (1) 441-4326
Szent István Egyetem, Európa Tanulmányok
Központ
http://www.gak.hu/eutk/new 2103 Gödöllő, Páter K. tér 1., (28) 522?000/
2202 

Észak-Magyarország régió
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)

Miskolci Egyetem
Könyvtár, Levéltár, Múzeum
http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/service/edk.php 3515 Miskolc, Egyetemváros, (46) 565 111/
1327

Észak-Alföld régió
(Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár
http://www.lib.unideb.hu 4010 Debrecen, Egyetem tér 1., (52) 512 900/ 22081

Dél-Alföld régió
(Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye)

Szegedi Tudományegyetem,
Egyetemi Könyvtár
http://www.bibl.u-szeged.hu/ 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54., (62) 546-641
Tessedik Sámuel Főiskola,
Gazdasági Főiskolai Kar
http://sphinx.tsf.hu/kvt/ 5600 Békéscsaba, Bajza 33., (66) 524700/1210

Nyugat-Dunántúl régió
(Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)

Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ
Társadalomtudományok, Nemzetközi és
Európa-tanulmányok Intézet
Európai Dokumentációs
Központ
http://www.ises.hu/?page_id=22 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2., (94) 512
680

Közép-Dunántúl régió
(Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)

Pannon Egyetem http://www.vein.hu 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1., (88) 624-274
Kodolányi János Főiskola
Könyvtára
http://www.kodolanyi.hu/lib 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.,
(22) 543-384

Dél-Dunántúl régió
(Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye)

 Pécsi Tudományegyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
http://akk.lib.pte.hu/edk/index.php?article=article.html 7622 Pécs, 48-as tér 1., (72) 501-599/3246

Európai Információs Pont [EIP] hálózat magyarországi információs egységei:    lap teteje / top of the page

Megye

E-mail, Web

Cím, Tel. , Fax.

Bács-Kiskun eip@kjmk.hu

http://svr3.kjmk.hu/EuropeDirect/

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
Tel: (76) 500 560
Fax: (76) 500 560
Baranya bmeip@dravanet.hu

www.bmeip.hu

7621 Pécs, Apáca utca 2/1.
Tel./Fax: (72) 520 552
Borsod-Abaúj-Zemplén schmidtk@edmiskolc.eu

http://www.edmiskolc.eu/

3518 Miskolc, Erenyő u. 1
Tel.: (80)204-077, vagy (46)530-159
Békés eip.bekes@euvonal.hu

eupont.bmk.hu

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 35.
Tel: (66) 530-215
Fax: (66)530-209
Csongrád ed@eutk.u-szeged.hu

http://www.u-szeged.hu/etk/ed

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Tel: (62) 544-193
Fax: (62) 544-193
Fejér eip.fejer@euvonal.hu 8000 Székesfehérvár, Piac tér 1214.
Tel: (22) 340 479
Fax: (22) 340 479
Győr-Moson-Sopron eip.gyor-moson-sopron@euvonal.hu

http://www.gymsmo.hu/

9021 Győr, Árpád út 32. (Megyeháza)
Tel: (96) 522 212
Fax: (96) 522 212
Hajdú-Bihar eip.hbm@euroregio.hu

http://www.euroregio.hu/

4025 Debrecen, Piac u. 79.
Tel: (52) 521-480
Fax: (52) 521 481
Heves eip.heves@euvonal.hu 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Tel: (36) 521 480 vagy (36) 521 479
Jász-Nagykun-Szolnok eipszolnok@vfmk.hu

http://www.vfmk.hu/eu

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 139.
Tel: (56) 510 110
Fax: (56) 510 114
Komárom-Esztergom eip.komarom-esztergom@euvonal.hu

www.neszmely.hu

2544 Neszmély, Fő utca 129.
Tel: (34) 451-778
Fax: (34) 451-778
Nógrád eip.nograd@euvonal.hu

www.nmrva.hu

3100 Salgótarján, Mártírok út 1.
Tel: (32) 520 302
Fax: (32) 422 898
Pest eip.pest@euvonal.hu

http://www.pmtkft.hu/eip/

1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: (1) 485 6962
Fax: (1) 485 6960
Somogy siofok@europedirect.hu Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84/504-162
Szabolcs-Szatmár-Bereg szabolcs-szatmar-bereg@europedirect.hu

http://www.mfukht.eu/hun_euinfopont_eip.htm

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Telefon: 42/508-368, vagy 70/526 8874
Fax: 42/508-368
Tolna eip.tolna@euvonal.hu

www.tolnamegye.hu

7100 Szekszárd, Szent István tér
1113. I. em. 138.
Tel: (74) 505 647 vagy (74) 510 295
Fax: (74) 510 296
Vas eip@vmkik.hu

http://www.vmkik.hu/

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Tel: (94) 506-640
Fax: (94) 316 936
Veszprém eip.veszprem@euvonal.hu 8200 Veszprém, Komakút tér 3.
Pf. 326.
Tel: (88) 411 204
Fax: (88) 411 204
Zala eip.zala@euvonal.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel: (92) 599 341
Fax: (92) 599 341

Team Europe szakértői csapat:    lap teteje / top of the page

 Név

Szakterület

Elérhetőség

Bődy Pál

Az integrációs folyamat, az
EU kialakulása
EU intézményrendszer fejlődése és működése
Európai regionalizmus és
regionális politika az EU-ban
Regionális pályázatok elkészítése
és megvalósítása

endre33@tonline.hu  

Blandl Alexander

Vállalkozói és versenyszféra
Európában
Tőke- és pénzpiaci
szabályozás
Kis- és középvállalkozások
finanszírozása, banki ügyletei
Privatizációs stratégiák,
cros-investment
Telekommunikáció

ablandl@web.de 

Csizmadia Norbert

EU regionális politikája
- Strukturális alapok
felhasználása
Térség- és
településfejlesztés
Gazdasági
versenyképesség
Turizmusfejlesztés

csizmadia@gmail.com  

Czimbalmos Ágnes

Az Európai Unió
népegészségügyi programja
Egészségpolitika,
népegészségügy
Pályázati
lehetőségek (Leonardo
program, 7. keretprogram,
népegészségügyi program)

agnes.czimbalmos@t-online.hu  

Fáyné Péter Emese

Európai integráció története
Európai Unió
intézményrendszere, döntéshozatala
Közösségi politikák
Magyar csatlakozás
tapasztalatai
Oktatáspolitika,
bolognai folyamat

pemese@ktk.nyme.hu

arpad.fay@t-online.hu  

Fésüs László

Uniós intézményrendszer
és döntéshozatal
Európai uniós támogatások
Pályáztatás gyakorlati kérdései
EU költségvetése és
pénzügyei

fesus@esf.hu  

Fóris György

Az EU működési logikája
a hétköznapokban
Az EU jövője, reformjai,
bővülése
Lobbizás és
érdekérvényesítés az
EU-intézményeknél üzleti, politikai,
regionális alapon:
módszerek, feltételek,
lehetőségek

gyforis@bruxinfo.hu

Gazdag Ferenc

Uniós közös kül- és
biztonságpolitika
Közös védelempolitika,
európai biztonság
Nemzetközi kapcsolatok
Jelenkori európai
történelem
Franciaország története

gazdag@ihasz9.hu

Gyúró Erzsébet

Az Európai Unió belső piaca
Vállalkozói és
versenyszféra, vállalkozásalapítás
kérdései
Közös külgazdaságpolitika,
vámpolitika
Pályázati lehetőségek:
pl. Leonardo, INTERREGIIIB
Munkavállalás az EU-ban

zso@bkik.hu  

Hegedűs István

Döntéshozatal az
Európai Unióban
Európai politikai pártok
Média és politika
Rendszerváltás

ihegedus@t-online.hu  

Heil Péter

Strukturális alapok
és Kohézió Alap
működése
Hazai támogatáspolitika
intézményrendszere
Nemzeti fejlesztési terv
Pályázatkészítés módszerei

heil.peter@meh.hu

Horváth Zoltán

Az EU fejlődése, reformja, jövője
Az EU intézményi és
döntéshozatali rendszere
Az EU bővítése
Kommunikáció az
Európai Unióról

zoltan.horvath@parlament.hu  

Kardos Anita

Oktatás és képzés
az Európai Unióban
Uniós képzési és
oktatási támogatások,
ösztöndíjak
Tanulmányi célú mobilitás
Oktatási projektek
eredményeinek terjesztése,
hasznosítása

anita.kardos@tpf.hu  

Kenéz Győző

Kohéziós politika
Kohéziós Alap, Európai Regionális
Fejlesztési Alap és
bilaterális EU-támogatások
felhasználása
Közlekedési és
környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztés (vasút, közút, vízi út,
szennyvíztisztítás,
hulladékkezelés)

kenezgv@t-online.hu  

Kovács Julianna

Európai Unió intézményei és
története
Oktatás és kultúra
az Európai Unióban
Foglalkoztatási és
munkaerő-piaci kérdések
Szociálpolitika
Uniós pályázatok felkutatása és
pályázatírás

juharszirup01@yahoo.com  

Kövi László

Külföldi munkavállalás
Belföldi és határokon átnyúló
mobilitással kapcsolatos gyakorlati,
jogi és adminisztrációs kérdések
EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat)

kovil@lab.hu  

Lux Ágnes

Európai integráció története
Európai uniós intézmények
Európai belpolitika,
politikai rendszerek
Kormányközi konferenciák
funkciója az
alapszerződések
előkészítésében és
születésében
Európai identitás,
európaiság kérdései

agneslux@yahoo.com 

Paulovics Anita

Az EU környezet- és
természetvédelmi politikája
Strukturális alapok
és Kohéziós Alap a
környezetvédelemben
Levegővédelem,
vízvédelem, klímaváltozás,
korszerű hulladékgazdálkodás
Környezetvédelem
az oktatásban
Vállalkozásokkal
szembeni környezetvédelmi előírások
Az alternatív energiaforrások
szerepe, támogatása
A közlekedés
környezetkímélő fejlesztése
Bolognai folyamat a
felsőoktatásban

anijog@freemail.hu  

Rotyis József

Gazdasági és
pénzügyek, tőkepiacok
Vállalkozói és
versenyszféra
Pályázatok
önkormányzatok számára
Térségfejlesztési
programok (LEADER+)

rotyisjoszef@mail.datanet.hu

rotyisleader@freemail.hu  

Sik Gotthilf

Bel- és igazságügyi
együttműködés az
Európai Unióban
Környezetvédelmi politika
Katasztrófavédelem
Adatvédelem
Közlekedés
(közlekedésbiztonság)

hilfike1@t-online.hu

Szabó Zoltán

Környezetvédelem,
ezen belül éghajlatvédelem
közgazdasági megközelítése
Környezeti externáliák kezelése
Energetika és közlekedés

zoltan.szabo@levego.hu  

Szemlér Tamás

Az egységes belső piac működése
Az Európai Unió közös
költségvetése
Strukturális politika, különös
tekintettel a keleti bővítés kihívásaira
Lisszaboni folyamat
Az európai jóléti állam problémái, a lehetséges kiutak
A francianémet
tengely szerepe az
európai integrációs
folyamatban
Az EU és Délkelet-
Európa kapcsolatrendszere

tszemler@vki.hu  

Szendrák Erika

EU és nemzetközi
multilaterális kutatásfinanszírozás
Az EU
tudománypolitikája
Kutatásfejlesztési
keretprogramok
Intézményi
érdekképviselet az EU-ban
Növényi biotechnológia, kertészet, botanika
és természetvédelem
Agrár és kertészeti
szaktanácsadás

eszendrak@yahoo.com  

Tóth Péter

Közös agrár- és vidékfejlesztési
politika
Agrártámogatások a gyakorlatban
Agribusiness

peter.toth@agrar-auropa.hu  

Urkuti György

Magyar
érdekérvényesítés az EU-ban
Strukturális politika
és az alapok hazai
felhasználása
Egységes belső piac
Gazdasági és monetáris unió
EU közös költségvetése

urkuti@gmail.com  

Zöldréti Attila

Európai uniós támogatások
felhasználásának
lehetőségei, különös
tekintettel a
mezőgazdaság és
vidékfejlesztés területére
Pályázati és normatív típusú
támogatások elmélete és
módszertana
Uniós támogatások
ellenőrzése
Pályázatírás a gyakorlatban

zoldretia@asz.hu  

Zongor Attila

Kultúra az Európai Unióban
Uniós és nemzeti
kultúrpolitika
Finanszírozási lehetőségek
a kultúra területén

zongor@kulturpont.hu  

 

Frissítve: 2011. 02. 08.

lap teteje / top of the page